Wsparcie techniczne i pliki do pobrania

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Skontaktuj się z nami
198 West 21st Street, Suite 721
Nowy Jork, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000

Polityka afiliacyjna

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Afiliacji przed skorzystaniem z Programu Partnerskiego WP Concepts prowadzonego przez WP Concepts. Twoje korzystanie z Programu Partnerskiego jest uwarunkowane akceptacją tych warunków. Jeżeli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie masz naszego pozwolenia na korzystanie z naszego Programu Partnerskiego. 


 


Kwalifikacja i zatwierdzenie


Następujące rodzaje osób lub firm są uprawnione do udziału w naszym Programie Partnerskim: 


Agencje projektujące strony internetowe i freelancerzy; 

Agencje i freelancerzy zajmujący się tworzeniem stron internetowych; 

Agencje marketingowe i freelancerzy; 

Blogerzy; 

Administratorzy grup w mediach społecznościowych; 

Inne osoby wywierające wpływ na agencje lub właścicieli firm; oraz 

SEO freelancerzy i agencje. 

Jeśli Ty lub Twoja firma nie pasuje do żadnej z powyższych kategorii, prosimy o kontakt na adres info@wpconcepts.nl, aby wyrazić swoje zainteresowanie, ponieważ nadal możesz kwalifikować się do programu. 


Zastrzegamy sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia dowolnego wniosku z dowolnego powodu lub bez powodu, według naszego uznania. 


Konta


Jeśli zostaniesz zatwierdzony jako partner, Twoje konto partnerskie zostanie utworzone automatycznie podczas tworzenia konta WP Concepts. Możesz zobaczyć swój kod promocyjny, link promocyjny, liczbę zapisów, liczbę kliknięć i informacje o wypłatach w Panelu Promotora na swoim koncie WP Concepts. 


Twoje informacje partnerskie będą obsługiwane przez WP Concepts. Prosimy również o zapoznanie się z naszymi Warunkami Handlowymi tutaj. 


Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Państwa konta partnerskiego i/lub konta (kont) WP Concepts w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu, według naszego uznania. Komitety


W zależności od wybranego rozwiązania, możesz otrzymać jednorazową prowizję lub powtarzające się płatności. Uzgodnione ustalenia dotyczące płatności będą widoczne w Panelu Promotora. 


Aby otrzymać płatność, należy wprowadzić dane konta PayPal w pulpicie nawigacyjnym lub wysłać ważny adres pocztowy do zapłaty na adres info@wpconcepts.nl przed datą realizacji płatności. Wszystkie płatności partnerskie zostaną zrealizowane 25 dnia każdego miesiąca za subskrypcje z poprzedniego miesiąca, jeśli zostanie osiągnięta minimalna kwota 100 EUR. 


Powtarzające się prowizje będą wypłacane tak długo, jak długo polecony klient płaci WP Concepts. Płatności będą wysyłane tylko za udane transakcje. Transakcje, które zostały zwrócone lub odzyskane nie kwalifikują się do prowizji. Jeśli Twoje konto zostanie zlikwidowane, nie będziesz już otrzymywać żadnych prowizji. Nieodpowiednie zachowanie


Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista zachowań, które uważamy za nieodpowiednie i które mogą doprowadzić do zamknięcia Twojego konta partnerskiego: 


Podawanie fałszywych twierdzeń na temat WP Concepts lub naszych produktów w postach lub reklamach. 

Spamowanie lub wysyłanie promocji do osób bez ich zgody; 

Oszukańcze transakcje lub samodzielne polecanie; 

Zamieszczanie lub reklamowanie na stronach internetowych, które promują nielegalną działalność, hazard, przemoc, pornografię lub inne podobne materiały; 

Nieujawnienie naszych relacji partnerskich zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi marketingu i reklamy w Holandii.

Naruszanie naszych praw własności intelektualnej; 

Używanie wprowadzającego w błąd tekstu lub obrazów w celu zachęcenia innych do zarejestrowania się w WP Concepts; 

Wysyłanie informacji o partnerze do stron z ofertami lub kuponami. 

 


BRAK GWARANCJI


NINIEJSZYM ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO TYCH INFORMACJI, PROGRAMU PARTNERSKIEGO, PRODUKTÓW I USŁUG TERMAGEDDON, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI.


Odszkodowania


W żadnym wypadku WP Concepts, ani żaden z jej dyrektorów, pracowników, partnerów, przedstawicieli, dostawców lub podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub odszkodowania za straty moralne, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, danych, użytkowania, dobrej woli lub innych strat niematerialnych, wynikających z (i) Państwa dostępu, korzystania lub niemożności dostępu lub korzystania ze strony internetowej; (ii) zachowania osób trzecich lub treści na stronie internetowej; (iii) treści uzyskanych ze strony internetowej; (iv) nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub zmiany Twoich transmisji lub treści, czy to w oparciu o gwarancję, umowę, czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie) lub jakąkolwiek inną teorię prawną, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli jakikolwiek środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełni swojego podstawowego celu.


Jeżeli, niezależnie od powyższego ograniczenia, WP Concepts zostanie uznana za odpowiedzialną za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z którymkolwiek ze zdarzeń opisanych powyżej, odpowiedzialność WP Concepts w żadnym wypadku nie przekroczy opłaty za usługę uiszczonej przez Państwa w związku z taką transakcją (transakcjami) na tej stronie.


Ograniczenie odpowiedzialności odzwierciedla podział ryzyka między stronami. Ograniczenia określone w niniejszej sekcji zachowują ważność i mają zastosowanie nawet wtedy, gdy okaże się, że jakikolwiek ograniczony środek zaradczy określony w niniejszych Warunkach użytkowania utracił swój zasadniczy cel. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania przynoszą korzyści firmie WP Concepts.


 


Odszkodowania 


Użytkownik będzie bronił, zabezpieczał i chronił WP Concepts (oraz jej dostawców, agentów, klientów, pracowników, urzędników i pracowników) przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, grzywnami, stratami, kosztami, działaniami lub pozwami (faktycznymi lub zagrażającymi) oraz wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników. koszty sądowe i inne uzasadnione koszty postępowania sądowego (łącznie "Zobowiązania") wniesione przeciwko lub poniesione przez WP Concepts wynikające z lub związane z jakimikolwiek materiałami dostarczonymi przez Państwa innym osobom w związku z niniejszym Programem Partnerskim, jakimikolwiek roszczeniami wniesionymi przez Państwa do innych osób w związku z niniejszym Programem Partnerskim lub jakimikolwiek naruszeniami własności intelektualnej popełnionymi przez Państwa w związku z niniejszym Programem Partnerskim. 


 


Prawo właściwe, rozstrzyganie sporów i jurysdykcja


Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem holenderskim, bez względu na jego konflikt z przepisami prawa.


Nasz brak egzekwowania jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych warunków nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostają w mocy. Te warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy nami w odniesieniu do naszego Programu Partnerskiego i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, które mogliśmy mieć w odniesieniu do Programu Partnerskiego.


Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami Współpracy, w tym, ale nie tylko, ich interpretacja lub naruszenie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Holandii Centralnej.


 


Kontakt


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych warunków, skontaktuj się z nami pod adresem info@wpconcepts.nl.